Colon hydrotherapy

Zarys historyczny colontherapy - terapii wodnej jelita grubego.

Historycy twierdzą, że hydroterapia jelita grubego, a przede wszystkim jej najprostsza forma lewatywa znana była już w starożytnym Egipcie. Iberyjski papirus z XIV w p.n.e. opisuje irygację jelita grubego, jak też daje wskazówki, jak należy ją przeprowadzić. XVII w. nazywany jest wiekiem irygacji okrężnicy. Był to okres praktyki akceptowanej wsród elity Paryża (przeprowadzano nawet do 3-4 irygacji codziennie). Wierzono, że regularne oczyszczanie jelita grubego jest podstawą dobrego zdrowia. Postęp techniczny i udoskonalenie wyrobów gumowych, a później plastycznych wpłynął na poprawienie metod płukania jelita grubego. Współcześnie skonstruowano do tego celu specjalne urządzenia.

Dr. Kellogg w 1917 r. w Journal of American Medicine opisuje leczenie 40 tys. przypadków nieżytu żołądka i jelit. Twierdzi, że tylko w 20 przypadkach był zmuszony do przeprowadzenia operacji, w pozostałych pomogło oczyszczenie jelita grubego, dieta i gimnastyka.

Dr. James A. Wiltsie twierdzi, że tak długo, jak człowiek nie dba o prawidłowe działanie jelita grubego, tak długo pozostaje nieświadom źródła wielu swoich dolegliwości. Autor ten uważa wręcz, że “śmierć ma swój początek w jelicie grubym”.

Konsultacje prawidłowego funkcjonowania jelita grubego.

Hydrokolonoterapia zabieg oczyszczający jelito grune jest jedną z najważniejszych terapii, oczyszczających organizm z toksyn. Dlatego około 30 minut przed zabiegiem przeprowadzamy trening na temat profilaktyki jelita grbego. Pacjent otrzymuje niezbędną wiedzę jak dbać o prawidłowe funkcjonowanie jelita, co wpływa na lepszą perystaltykę a co ją pogarsza. W konsultacji wykorzystujemy matriały audio wizualne, które w wsposób bardzo przystępny obrazują nam prace okrężnicy.